fredag 5 juni 2009

Svart som synden av Stephen Booth

Stephen Booth har allt: hans böcker är spännande, intrigerna är väl underbyggda, person- och miljöbeskrivningarna är outstanding, och sist men inte minst är språket helt fantastiskt.

"Svart som synden" är den åttonde boken i raden om poliserna Diane Fry och Ben Cooper. När en byggjobbare ska gräva ett dike för att sätta upp en mur gör han en fasansfull upptäckt: i leran ligger en hand från en människa. När polisen letar efter ledtrådar upptäcks ytterligare ett lik. Kropparna hade dock begravts vid två olika tillfällen. Upptäckten görs på gården Pity Wood, som är känd för att under många års tid ha utnyttjat fattiga invandrare som arbetskraft. Ledtrådarna är få. Fry och Cooper intervjuar lokalbefolkningen för att få fram gårdens historia. De är dock inte särskilt samarbetsvilliga.

Betyg: 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar